Naxçıvan şəhəri, Cəlil Məmmədquluzadə-42

(+99436) 545-72-58

EKOLOGİYA TƏQVİMİ

Tarix   Əlamətdar günlər
2 fevral Ümumdünya su - bataqlıq günü
19 fevral  Ümumdünya Su Məməlilərinin Mühafizəsi Günü
22 mart Ümumdünya su günü
23 mart Ümumdünya meteoroloq günü
1 aprel Beynəlxalq quşlar günü
22 aprel Yer günü
22 may Beynəlxalq biomüxtəliflik günü
23 may Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi işçilərinin peşə bayramı günü
5 iyun Ümumdünya ətraf mühitin mühafizəsi günü
17 iyun Ümumdünya quraqlıq və səhralaşma ilə mübarizə günü
16 sentyabr Beynəlxalq ozon təbəqəsinin mühafizəsi günü
4 oktyabr Ümumdünya heyvanların mühafizəsi günü
11 dekabr Beynəlxalq Dağlar Günü