Naxçıvan şəhəri, Cəlil Məmmədquluzadə-42

(+99436) 545-72-58

Qanunlar

1. Ekoloji təhlükəsizlik haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
2. Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
3. Yaşıllıqların mühafizəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
4. Su təchizatı və tullantı suları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
5. Torpaq islahatı haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
6. Atmosfer havasının mühafizəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
7. Yerin təki haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
8. Heyvanlar aləmi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
9. “Mədəni bitkilərin genetik ehtiyatlarının mühafizəsi və səmərəli istifadəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
10. “Kökünün kəsilməsi təhlükəsi olan vəhşi fauna və yabanı flora növlərinin beynəlxalq ticarətinin tənzimlənməsi Qaydaları”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
11. Ovçuluq haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
12. İstehsalat və məişət tullantıları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
13. Dərman vasitələri haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
14. Hidrometeorologiya fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
15. Xüsusi mühafizə olunan təbiət əraziləri və obyektləri haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
16. Ətraf mühitə dair informasiya almaq haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu