Naxçıvan şəhəri, Cəlil Məmmədquluzadə-42

(+99436) 545-72-58

Məcəllələr

1. Azərbaycan Respublikasının Meşə Məcəlləsi
2.  Azərbaycan Respublikasının Su Məcəlləsi
3. Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsi
4. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi
5. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi