Naxçıvan şəhəri, Cəlil Məmmədquluzadə-42

(+99436) 545-72-58

Konvensiyalar və protokollar

1.  Ümumdünya mədəni və təbii irsinin mühafizəsi haqqında Konvensiya (16 noyabr 1972-ci il) - 06.12.1993
2. BMT-nin iqlim dəyişmələri üzrə çərçivə Konvensiyası (Kioto Protokolu, 1992-ci il) - 18.07.2000
3. Ümumdünya Meteorologiya Təşkilatının Konvensiyası - 03.10.1993 Beynəlxalq mülki aviasiya haqqıında konvensiyanın aviameteoroloji təminata dair 3 nömrəli əlavəsi - 14.07.1992
4. «Kökünün kəsilməsi təhlükəsi olan vəhşi fauna və yabanı flora növlərinin beynəlxalq ticarəti haqqında» Konvensiya (CITES) (Vaşinqton şəhəri, 3 mart 1973-cü il) - 23.07.1998
5. Transsərhəd kontekstində ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsi haqqında Konvensiya (Espo şəhəri, 25 fevral 1991-ci il) - 01.02.1999
6.  Avropanın canlı təbiətinin və təbii mühitinin qorunması haqqında avropa Konvensiyası (Bern, 19 sentyabr 1979-cu il) - 28.10.1999
7. traf mühit ilə bağlı məsələlərdə məlumatın əldə edilməsi, ictimaiyyətin qərar qəbul edilməsində iştirakı və ədalət məhkəməsinin açıq keçirilməsi haqqında" BMT-nin Konvensiyası (Orxus şəhəri, 25 iyun 1998-ci il) - 09.11.1999
8. “Sərhədlərarası kontekstdə ətraf mühitə təsirin qiymətləndirilməsinə dair Konvensiya - 01.02.1999
9. "Ozon qatını dağıdan maddələr üzrə” monreal Protokolu (15-17 sentyabr, 1997-ci il) - 18.07.2000
10. Bioloji müxtəliflik haqqında Konvensiya (5 iyun 1992-ci il), bioloji müxtəliflik haqqında konvensiyaya biotəhlükəsizliyə dair kartagena Protokolu - 23.03.2005
11. Bitki mühafizəsi haqqında beynəlxalq Konvensiya (Roma, 1951-ci il) - 14.03.2000
12. Birləşmiş millətlər təşkilatının "sərhəddən keçən su axınlarının və beynəlxalq göllərin mühafizəsi və istifadəsi üzrə" Konvensiyası (Helsinki şəhəri, 17 mart 1992-ci il) - 22.10.2002
13. YUNESKO-nun "əsasən su quşlarının yaşama yerləri kimi beynəlxalq əhəmiyyətli olan sulu-bataqlıq yerlər haqqında" Konvensiyası (Ramsar şəhəri, 2 fevral 1971-ci il) - 18.07.2000
14. BMT-nın “Təhlükəli tullantıların sərhədlərarası daşınmasına və kənarlaşdırılmasına nəzarət haqqında” bazel Konvensiyası (Bazel şəhəri, 22 mart 1989-cu il) - 16.02.2001