Naxçıvan şəhəri, Cəlil Məmmədquluzadə-42

(+99436) 545-72-58

elektron xİdmətlər

Torpaqların kateqoriyalara aid edilməsinə və onların bir kateqoriyadan digərinə keçirilməsinə dair rəyin verilməsi - reqlament
Fiziki və hüquqi şəxslər tərəfindən zooloji kolleksiyaların yaradılması və zənginləşdirilməsi ilə əlaqədar icazənin verilməsi - reqlament
Cərimə, ziyan və ödəmələrin internet vasitəsilə ödənilməsi - reqlament
Ətraf mühit və təbii sərvətlərlə bağlı məlumatların verilməsi - reqlament , tələb olunan sənədlər
Meşə fondu torpaqlarından istifadə edilməsi üçün razılığın verilməsi - reqlament , tələb olunan sənədlər
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin səlahiyyətlərinə aid edilmiş mal və materialların idxalına və ixracına razılığın verilməsi - reqlament
Meşə fonduna daxil olmayan yaşıllıqların istifadəsi, mühafizəsi və qorunması ilə əlaqədar rəyin verilməsi - reqlament , tələb olunan sənədlər
Ekoloji və normativ sənədlərin razılaşdırılması və təsdiq edilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu - reqlament , tələb olunan sənədlər
Atmosfer havasına zərərli maddələrin atılmasına və zərərli fiziki təsirlərə xüsusi icazənin verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu - reqlament
Mülki dövriyyəsi məhdudlaşdırılmış əşyaların dövriyyəsinə (Ozondağıdıcı maddələr və tərkibində belə maddələr olan məhsullar) xüsusi icazə verilməsiüçün müraciətin və sənədlərin qəbulu - reqlament , tələb olunan sənədlər
Yabanı dərman bitkiləri xammalının yığılması ilə əlaqədar razılıq (lisenziya) və icazələrin verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu - reqlament
Təsərrüfat (iqtisadi) fəaliyyətlərinin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar dövlət ekoloji ekspertizası rəyinin verilməsi - reqlament , tələb olunan sənədlər